Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Escoles

Escoles del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya

El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya reconeix escoles de formació de voluntariat que, arreu del territori català, volen donar resposta a les necessitats formatives que planteja el sector. Amb independència d’on estigui la seva seu social, i del seu radi natural d’influència, la major part d’elles poden desplaçar-se a fer la formació a qualsevol indret de Catalunya. 


Tornar