Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Formació » Escola Estiu del Voluntariat 2017 » Aula Virtual

Aula Virtual

Enter Title

Taller: Comunica millor amb infografies

Dia:

Del 28 de juny al 15 de juliol

Contingut

 

1. El valor de la infografia, conceptes bàsics de la informació visual.
2. Eines gratuïtes per fer infografies.
3. Construïm una infografia.
4. Difusió de la infografia.
5. Anàlisi d’impacte amb xarxes socials.
Inscripcions (tancades)  
Docent Xavier Aranda

 

===================================================

 

Taller: Bullying: detecció, eines i recursos per afrontar-ho

Dia:

Del 28 de juny al 26 de juliol

Contingut

 

- Definició de bullying. Classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals.
- Mites i realitats entre l’abús de poder entre iguals.
- Estratègies de detecció i prevenció de maltractaments entre iguals.
- Models i estratègies d’intervenció.
- Recursos per a la intervenció.
Inscripcions (tancades)  


===================================================

 

Taller: Curs d'iniciació al voluntariat

Dia:

28 de juny

Contingut

 


Dotar als i a les participants del coneixements bàsics necessaris per a comprendre l'entorn del voluntariat i els diferents contextos d'actuació així com les seves implicacions i principis organitzatius, posant especial èmfasi en el seu caràcter participatiu i comunitari.

Mòdul 1: «El voluntariat»
Definicions.
El voluntariat.
La persona voluntària.
L'acció voluntària.
Característiques i valors de l'acció voluntària.
Àmbits d'acció voluntària.
Àmbits d'actuació.
Voluntariat social.
Voluntariat comunitari.
Voluntariat cultural.
Voluntariat ambiental.
Voluntariat per a la solidaritat internacional.
Altres.
Marcs d'intervenció.
Entorn i context històric.
Anàlisi de l'entorn: Necessitats, reptes, respostes.
Breu recorregut històric.

Mòdul 2: «La persona voluntària»
Què ens motiva a fer voluntariat?
El perfil de la persona voluntària.
La participació: Elemnt fonamental de l'acció voluntària.
Drets i deures de la persona voluntària.

Mòdul 3: «L'organització del voluntariat»
Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció.
Compromís amb l'entitat.
Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària.
El procés de participació en l'entitat.
En l'equip de treball de l'activitat.
En la vida associativa i institucional.
El treball en equip.
L'equip: Creació i fases.

Inscripcions (tancades)  
Tornar