Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Formació » Escola Estiu del Voluntariat 2017 » Barcelona

Barcelona

Enter Title

Curs d'iniciació al voluntariat

Dia:

28/29 de juny i 5/6 de juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Ronda de Sant Pau, 80, Barcelona

Contingut

 

  1. El voluntariat
1.1. Definicions
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària
1.3. Àmbits de l'acció voluntària
1.4. Entorn i context històric

2. La persona voluntària
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat?
2.2. El perfil de la persona voluntària
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària
2.4. Drets i deures de la persona voluntària

3. L'organització del voluntariat
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció
3.2. Compromís amb l'entitat
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària
3.4. El procés de participació en l'entitat
3.5. El treball en equip
Inscripcions (tancades)  


===================================================


Píndola formativa: Com comunicar-nos amb la base social?

Dia:

11 de juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Torre Jussana.  Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, Barcelona

Contingut

 

- Introducció: la comunicació com a element clau de la sostenibilitat associativa.
- Acumbamail, PhPlist i Mailchimp: potencialitats i diferències entre cada eina.
- Com obrir un compte de Mailchimp.
- Com crear llistes per a fer-hi enviaments.
- Com crear campanyes (passes a seguir per a dissenyar i fer enviaments).
- Com conèixer l’impacte del nostre enviament.
- Com pot ajudar-nos Mailchimp a re-orientar les nostres campanyes de comunicació a través del correu electrònic.
Inscripcions (tancades)  
Docent Adaia Alonso


===================================================


Píndola formativa: Finances bàsiques per a no financers

Dia:

11 de juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Torre Jussana.  Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, Barcelona

Contingut

 

  - Balanç.
     · Què ens explica.
     · Parts que el composen.
     · Balanç en esquema.
- Compte de resultats.
     · Format oficial versus pressupost.
- Control pressupostari.
     · Concepte.
     · Fases.
- Control de tresoreria.
     · Concepte.
Inscripcions (tancades)  
Docent Jordi Rodés

 

===================================================


Píndola formativa: Big data per a associacions

Dia:

11 de juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Torre Jussana.  Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, Barcelona

Contingut

 

- Introducció: per què volem gestionar i analitzar dades?
- Bases de dades.
- Mètodes de recollida de la informació.
- Anàlisi de la informació.
- Presentació de resultats.
- Ús de les dades.
Inscripcions (tancades)  
Docent Montse Fernández

 

===================================================


Taller: Mindfullness

Dia:

12 i 13 juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

carrer d'en Llàstics, 2, Barcelona

Contingut

 

  - Consciència emocional: relaxar-se i deixar anar.
- Com fer una relaxació corporal.
- Aprèn i ensenya a meditar en la vida quotidiana.
- Identificació de l’estrès i com superar-lo.
- Identificació de les emocions.
- La gestió de les emocions a través de la consciència plena.
Inscripcions (tancades)  

 

===================================================


Taller: L'assertivitat una forma de relacionar-te eficaç

Dia:

12 i 13 de juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Facultat Pere Tarrés-URL. c. Santaló, 37, Barcelona

Contingut

 

- Test d’assertivitat.
- Els drets de la persona assertiva.
- Com reconèixer una persona assertiva.
- La relació de l’autoestima i assertivitat.
- Tècniques per comunicar-nos de forma assertiva.

Inscripcions (tancades)  

 

===================================================


Taller: Resolució de conflictes en equips de voluntaris

Dia:

12 i 13 juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Facultat Pere Tarrés-URL. c. Santaló, 37, Barcelona

Contingut

 

  - El concepte de conflicte.
- La resolució de conflictes i les seves fases.
- Les habilitats socials: empatia i assertivitat.
- La comunicació en les relacions interpersonals.
- Diferents concepcions educatives del conflicte.
- Estratègies per a la resolució del conflicte: l’arbitratge, la negociació, la mediació, el consens.
- La mediació i els factors que intervenen.
- El paper del/la mediador/a i les seves característiques necessàries.
Inscripcions (tancades)  

 

===================================================


Curs d'iniciació al voluntariat 13/14/20/21 de setembre

Dia:

13/14/20/21 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Ronda de Sant Pau, 80, Barcelona

Contingut

 

1. El voluntariat 
1.1. Definicions 
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
1.4. Entorn i context històric 

2. La persona voluntària 
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
2.2. El perfil de la persona voluntària 
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
3.2. Compromís amb l'entitat 
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària 
3.4. El procés de participació en l'entitat 
3.5. El treball en equip
Inscripcions aquí  


===================================================


Píndola formativa: El llenguatge corporal per a la comunicació

Dia:

19 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

c. Quevedo, 2, baixos, Barcelona 

Contingut

 

  -Prendre consciència del propi llenguatge corporal: moviments, sensacions, bloquejos, en definitiva del propi llenguatge corporal per així conèixer-se més a un mateix i conèixer com ens relacionem amb els altres.
-Identificar les pròpies emocions a través del cos: on s'allotgen, com les exprés corporalment. I aprendre què necessito fer amb aquestes emocions a través del cos.
-Identificar els propis bloquejos corporals i aprendre a realitzar un acompanyament dels mateixos a través de la respiració i de determinades tècniques posturals.
-Utilitzar el joc com a porta d'entrada al nostre llenguatge corporal i com podem usar-ho com a via per relacionar-nos amb els altres.
Inscripcions aquí  
Docent Marife Pérez

 

===================================================


Píndola formativa: El poder de la infografia

Dia:

19 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Torre Jussana.  Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, Barcelona

Contingut

 

- Què és una infografia?
- Utilitats de les infografies.
- Per on comencem? Plantejar la infografia.
- El disseny de la infografia.
- Eines per elaborar infografies.
- Difusió de les infografies.
Inscripcions aquí
 

 

===================================================


Píndola formativa: Gestió de l'estrès

Dia:

19 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

carrer d'en Llàstics, 2, Barcelona

Contingut

 

  - Què és l’estrès?
- Factors estressants.
- Reconeixement de símptomes de manifestació d’estrès.
- Tècniques per al control de l’estrès.
- Tècniques de Visualització.
- Tècniques de Relaxació i respiració.
Inscripcions aquí  

 

===================================================


Taller: Tècniques de coaching

Dia:

20 i 21 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

carrer d'en Llàstics, 2, Barcelona

Contingut

 

Introducció: Què és el coaching?
1. Les definicions personals.
2. La visió sistèmica.
- La persona com a sistema.
- Llenguatge.
- Cos.
- Emocions.
- La roda de la vida.
- La roda del treball.

3 El canvi.
- El sistema de creences possibilitador.
- Importància del fet lingüístic-emocional-corporal.
- Lideratge d'un mateix.
- Proactivitat i reactivitat.
Inscripcions aquí  

 

===================================================


Taller: Eines per comunicar els actes de la teva entitat

Dia:

20 i 21 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Aula formació Voluntaris.cat. c. Grassot, 3, planta baixa, Barcelona

Contingut

 

  - Què tenim en compte al comunicar un acte?
     *Públic Objectiu.
     *Missatge.
     *Quan comuniquem: abans, durant i després.
- Eines per difondre un acte.
     *Creació de material gràfic i/o audiovisual
- Canals de difusió.
Inscripcions aquí  
Docents Míriam Milan
  Montse Rossell


===================================================


Taller: Gestió d'equips de voluntariat

Dia:

20 i 21 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

Facultat Pere Tarrés-URL. c. Santaló, 37, Barcelona

Contingut

 

- Com preparar i crear equips de treball.
- Distribucions de tasques en els equips de treball.
- Funcionament d'equips de treball.
- La relació en els equips de treball.
Inscripcions aquí  

 

Tornar