Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Formació » Escola Estiu del Voluntariat 2017 » Lleida

Lleida

Enter Title

Taller: Gestió de petites associacions

Dia:

12 i 13 juliol

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

c. Acadèmia, 17, Lleida

Contingut

 

Introducció.
1. Concepte d’associació.
2. Punts forts i febles de l’associacionisme.
3. Tipus d’associacions.

Recursos de l’associació i la seva gestió.
1. Recursos personals: la massa social, voluntariat i professionals.
2. Recursos econòmics: el pressupost i altres vies de finançament de l’associació.
3. La gestió social i econòmica dels recursos: les obligacions fiscals i laborals de l’associació.
Inscripcions (tancades)  


===================================================

 

Taller: Gestió de les emocions

Dia:

20 i 21 de setembre

Hora:

18.00 - 21.00

Lloc:

c. Acadèmia, 17, Lleida

Contingut

 

1. Intel·ligència emocional.
2. Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus d’emocions, components.
3. Regulació emocional. Estressos i estratègies d’afrontament.
4. Autoestima.
5. Habilitats socioemocionals. La comunicació en les relacions interpersonals.
6. Habilitats de vida. Presa de decisions.
7. Característiques de les persones emocionalment intel·ligents.
Inscripcions aquí  

 

===================================================


Curs d'iniciació al voluntariat

Dia:

13/14/20/21 de setembre

Hora:

17.00 - 20.00

Lloc:

Espai Salut. c. Henry Dunant, 1, Lleida

Contingut

 

1. El voluntariat
1.1. Definicions
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària
1.3. Àmbits de l'acció voluntària
1.4. Entorn i context històric

2. La persona voluntària
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat?
2.2. El perfil de la persona voluntària
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària
2.4. Drets i deures de la persona voluntària

3. L'organització del voluntariat
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció
3.2. Compromís amb l'entitat
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària
3.4. El procés de participació en l'entitat
3.5. El treball en equip.
Inscripcions aquí  
Docent Carolina Blàvia

 

Tornar