Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Formació » Pla de Formació

Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya

Què és el Pla de formació de l'associacionisme voluntariat de Catalunya (PFAVC)?

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles i entitats de formació d'experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats de cara a poder elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen.

El PFVAC està regulat en l'Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i s'hi dóna publicitat. Amb la supressió de l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) i la creació de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, el Pla de formació del voluntariat queda recollit com una de les línies de treball estratègic, tal com estableix  l'apartat g de l'article 4 del Decret 354/2004.

El PFAVC estableix una proposta formativa que dóna resposta a:

 • tots els voluntaris de Catalunya,
 • qualsevol nivell d'intervenció (tant dels voluntaris que desenvolupen la tasca directa en els programes de l'entitat -cursos de sectors- com dels voluntaris que fan tasques de gestió de l'entitat -cursos de gestió-) i
 • tots els àmbits d'actuació (ambiental, comunitari, cultural, internacional i social),

  i que permeti:

 • definir itineraris ideals (però no obligatoris) de formació,
 • establir, a través de convocatòries concretes de cursos, espais de trobada i de coneixement mutu d'entitats i voluntaris que actuen en un mateix territori i realitat, i
 • rendibilitzar la formació, evitant la duplicació d'esforços i optimitzant recursos.
Per fer possible aquest accés a la formació des dels diversos territoris, però també atenent els criteris de conciliació horària de la vida associativa, el Pla reconeix a les escoles formacions en línia i disposa també d’una aula virtual.

► Tornar

Com s'estructura el PFAVC?

Els cursos del PFAVC es classifiquen segons dos criteris diferents (nivell d’intervenció i temàtica) amb l’objectiu de facilitar a les entitats i les associacions la seva identificació d’acord amb els itineraris formatius que preveuen per al voluntariat i altres membres de l’entitat.

Nivells d’intervenció: s’estableix en relació amb el projecte i l’organització interna de l’entitat.

 • Sectors: són els destinats a formar el voluntari per millorar-ne l'actuació respecte dels destinataris dels programes de l'entitat.
 • Gestió: són els destinats a formar les persones que s'encarreguen de tirar endavant l'entitat i el seu funcionament, i de gestionar els diversos aspectes que la conformen.

 Temàtica: s’estableix segons els aspectes relacionats amb l'activitat concreta que desenvolupen els voluntaris i voluntàries, i que poden ser d’interès per a més d'un àmbit.

Els temes que actualment preveu el PFAVC són els següents:

 • Ambiental
 • Comunitari
 • Cultura
 • Drets humans
 • Discapacitats
 • Drogodependències
 • Economia
 • Emergència i socors
 • Europa
 • General: aspectes generals del món del voluntariat, tant en l’àmbit de gestió com el de sectors
 • Gent gran
 • Immigració, refugiats i minories ètniques
 • Infància
 • Lleure
 • Malalties
 • Situació de risc social
 • Recursos humans
 • Tecnologia informàtica i comunicació
 • Solidaritat i desenvolupament
 • Marc legal i fiscal de les associacions
 • Organització interna i planificació
► Tornar

Quins cursos i escoles formen part del PFAVC?

Amb la intenció que les entitats puguin conèixer tota l’oferta formativa d’associacionisme i voluntariat reconeguda en el PFAVC i la puguin utilitzar com un recurs més en la planificació de la formació dels seus voluntaris, el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat posa a l’abast de les entitats el Catàleg virtual del PFAVC, que recull tots els cursos que en formen part i especifica: el nombre d’hores, l'àmbit (sectors i gestió), la temàtica (gent gran, immigració...), els destinataris, les escoles que els imparteixen i les dades bàsiques per contactar amb aquestes.

D’altra banda, la tradició important associativa catalana ha afavorit que la formació del voluntariat hagi estat un valor afegit, i aquest fet ha permès poder comptar des dels inicis del PFAVC amb una bona base d'escoles de formació qualificades i amb experiència provada en aquest àmbit. Si voleu consultar les escoles que actualment formen part del Pla cliqueu a Escoles del PFAVC.

El diferents cursos que formen part del PFAVC els programen les escoles de manera contínua segons les demandes del sector i tenint en compte les èpoques en les quals és més necessari per a les entitats poder disposar d'una oferta formativa. Si voleu saber quins són els cursos que ja estan a l'agenda, els podeu consultar clicant a Agenda de cursos del PFAVC.

► Tornar

Quin finançament tenen els cursos del PFAVC?

El PFAVC és una de les línies estratègiques de treball de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, ja que la formació és una peça clau per al voluntariat en relació amb la seva tasca i els projectes que desenvolupen les entitats en la millora dels processos.
 
És en aquest sentit que, a fi d’abaratir els costos que la formació genera a les entitats i a les persones voluntàries, la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat (SGCSV) destina, anualment, una línia d’ajuts per als cursos del PFAVC que s’adreça a les escoles i les entitats de formació del PFAVC, i en concret sobre a cadascuna de les convocatòries anuals de cursos que aquestes escoles han acordat prèviament amb el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat.

►Tornar

Com es pot fer un curs del PFAVC a la nostra entitat?

Si sou una entitat interessada a fer un curs del PFAVC que no està programat, o ho està fora del vostre abast territorial, feu-nos arribar la vostra demanda al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat a través del correu formacio@voluntariat.org, a fi que puguem estudiar la vostra proposta i es pugui preveure programar-ne alguna convocatòria al vostre territori.

Els cursos tenen un cost econòmic que cal abonar a l’escola de formació que l’impartirà, i poden estar finançats parcialment per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC). Si voleu organitzar un curs amb finançament per part de la DGACC, adreceu la vostra demanda a formacio@voluntariat.org.
 
► Tornar

Tornar