Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Noticies

Noticies

24

Durant l'any 2016 el cens ha registrat un total de 30 entitats. Actualment formen el cens més de 1.800 entitats de voluntariat, per àmbits un 47% són socials; un 34% comunitàries; un 11% culturals; un 5% internacionals; i un 3% ambientals. Les entitats del cens agrupen bona part dels voluntaris de Catalunya, un nombre rellevant de persones que mostra la força i vitalitat del teixit associatiu.

El cens, impulsat per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, federacions, etc., d'àmbits ben divers de tot Catalunya. Per formar-ne part les entitats han de comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals, i disposar d'un Pla de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris.

Les dades 2016 del cens

 

1. Distribució per tipologia

 

2. Distribució per àmbit territorial

Posted in: Cens d'entitats
Actions: E-mail | Permalink |
Tornar