Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Persones voluntàries

Persones voluntàries

Persones voluntàries

Aquest és un espai pensat per a les persones que ja sou voluntàries, que esteu vinculades a un projecte i a una entitat, per tal que pugueu accedir a aquelles informacions i serveis que hem pensat per a vosaltres i que us poden ser més útils per al desenvolupament i millora de la vostra activitat voluntària. Activitats, cursos,drets i deures, informació, agenda,...tot al teu abast.

Tornar