Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Promoció del voluntariat

Promoció del voluntariat

Promoció del voluntariat

En aquest espai trobareu les actuacions de promoció del voluntariat que, d’acord amb les competències de voluntariat assignades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a les línies de treball marcades pel Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, duem a terme des de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat.

Tornar