Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Promoció del voluntariat » Crides de voluntariat

Espai crides de voluntariat

Què és i per a què serveix?

És un espai web que dóna suport a les entitats en la cerca de voluntariat per als seus projectes i activitats. Permet que les entitats puguin explicar amb detall l’activitat que proposen i les funcions i tasques que hi haurà de fer el voluntari/a, amb l’objectiu de trobar  persones interessades a participar en els seus projectes de forma puntual o permanent.

A qui va adreçat aquest espai: qui el pot utilitzar?

L’espai s’adreça a entitats sense ànim de lucre i en poden fer ús: les entitats que formen part del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya i altres entitats sense ànim de lucre sempre i quan disposin de projecte de voluntariat.

Què cal tenir en compte a l’hora de fer una crida?

L’objectiu de la crida de voluntariat no és que l’entitat pugui explicar l’activitat en si, sinó que doni a conèixer els temes i indicacions que són o que poden ser d’interès per a les persones que busquen fer voluntariat. Es tracta de fer arribar de manera clara, directa i motivadora,  allò que volem fer saber als possibles interessats en la nostra crida.

Com es pot fer una crida?

Emplenant el Formulari de crida -que hi ha disponible en aquesta mateixa pàgina- i  explicant bé allò que es demana en cada camp. Us recomanem que abans d’emplenar el formulari consulteu el document  Guia de la crida, -també disponible en aquesta mateixa pàgina- que us orientarà en l’emplenament dels camps i us ajudarà a definir-la per millorar-ne el seu impacte.

Quins són els criteris bàsics de publicació d’una crida? 

  • Que la crida de voluntariat estigui en consonància amb el projecte de voluntariat i els objectius i la missió de l’entitat.
  • Que les tasques que han de desenvolupar les persones voluntàries estiguin clares i definides.

Tornar