Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Sobre el web

Sobre el web

Text/HTML

Sobre el web

Què és voluntariat.org?

Voluntariat.org és un espai d’informació i servei entorn el voluntariat que, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreça a les entitats sense ànim de lucre, a les persones voluntàries, a la ciutadania i a les institucions públiques i privades, per tal de donar a conèixer i difondre les polítiques públiques qui hi donen suport, les principals iniciatives que incideixen en la seva millora, coneixement, creixement i difusió. Voluntariat.org, es va crear el 1997, amb la voluntat clara de posar en contacte entitats i persones voluntàries i facilitar la informació necessària per a fer-ho possible i garantir-ho.

Tornar