Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Assessorament a les administracions

Assessorament a les administracions

Assessorament a les administracions

Introducció

El voluntariat és un fenomen social en creixement que va molt lligat a la cultura de la participació, per tal com és una de les seves formes d’expressió. D’altra banda, el creixement del tercer sector, i amb ell el de les entitats sense ànim de lucre i el de les entitats de voluntariat, han fet que la participació voluntària, com a expressió lliure de compromís amb la societat i la comunitat, estigui en el punt de mira de tots els agents públics i privats que tenen o veuen en aquesta realitat una manera de treballar en la línia dels seus objectius.

En l’àmbit de les administracions públiques, i atesa la seva amplitud, hi ha dues realitats molt clares en les quals aquest fenomen genera interès i complicitats, amb finalitats força diferenciades que mantenen un punt comú: impulsar la participació en la vida de la comunitat a través del voluntariat.


Les dues realitats són:

 • Les administracions públiques de govern: ajuntaments, consells comarcals, entitats supramunicipals, departaments de la Generalitat, etc., que veuen en el voluntariat una peça clau en el desenvolupament integral de les seves polítiques i dels serveis que despleguen, alhora que aquest fet permet conciliar la voluntat de participació de la ciutadania en favor de les necessitats de la seva pròpia comunitat, des del seu propi entorn, en relació amb el seu espai quotidià i la seva realitat.

  Aquesta realitat a nivell municipal o de departaments de la Generalitat entra en relació –com ja hem dit abans- amb el desplegament de serveis que majoritàriament són d’atenció a les persones: residències, hospitals, centres de dia, centres penitenciaris, etc., que en la major part de casos són públics.
 • Els centres educatius: universitats, centres educatius de secundària i batxillerat, centres educatius de primària, per als quals l’interès pel voluntariat, de manera genèrica, rau en la mateixa finalitat educativa i en el fet que cal concebre l’educació de manera integral, tenint en compte el creixement de la persona en tots els àmbits de la dimensió humana, a banda del treball de valors com la solidaritat i el treball comunitari que també permeten l’aproximació a aquesta realitat.

► Tornar


Els ajuntaments i ens locals

És força habitual el fet que els ajuntaments demanin si poden tenir voluntaris per al desenvolupament d’activitats i/o de serveis que s’adrecen a la comunitat. De fet, darrere la pregunta s’amaguen clarament algunes necessitats importants a les quals de manera molt legítima l’ajuntament o l’ens local vol donar resposta. Entre les més destacables hi ha:

 • Donar resposta a necessitats socials que no estan cobertes pel serveis socials (acompanyament, reforç, suport) i que es consideren necessàries per completar el procés d’atenció social en el qual es troba immers el ciutadà que s’està atenent. Aquesta necessitat, en la major par de municipis, és detectada per part dels serveis socials, i la via a la qual s’apel·la per donar-hi resposta és la del voluntariat.
 • Donar resposta actuacions comunitàries que, per la seva singular forma i naturalesa, se situen en l’espai públic i demanen la intervenció de diferents agents, tot i que l’ajuntament hi té un paper principal formalment en qualitat de nexe d’unió entre tots els agents i, en la major part de casos, de garant de l’actuació que es realitza (festa major, campanya/activitat local de sensibilització, acte cultural, etc.).
 • Implicar la ciutadania com un agent més en la gestió dels processos que es generen per als membres de la comunitat, en resposta a les necessitats.

Com veiem, en qualsevol d’aquest casos, la participació del voluntariat es pot considerar un element absolutament normal i de fet així és en la major part de casos. Una altra cosa és que calgui vetllar per la manera com s’esdevé aquesta relació entre el voluntari i el municipi, que en tot cas no pot ser mai directa, com estableix el marc de desenvolupament del voluntariat.

En aquest cas les recomanacions més habituals per a la variada casuística són:

 • si voleu donar resposta a necessitats socials derivades dels serveis socials del municipi: cal fer un acord/conveni amb una entitat sense ànim de lucre que treballi amb projectes relacionats amb la vostra localitat i/o amb una entitat d’àmbit català de la mateixa temàtica i que estigui interessada en el programa.
 • si voleu donar sortida a persones que us demanen de col·laborar amb vosaltres en aquests mateixos programes d’atenció social: cal derivar les persones interessades a alguna entitat del municipi o que hi actuï, que ja estigui col·laborant amb vosaltres i/o a qui pugueu proposar la col·laboració. En cas que no hi hagi cap entitat al municipi o cap que respongui a aquest interès, es pot animar les persones interessades a constituir-se en associació i que des d’aquesta desenvolupin activitats de suport social.

Això pot representar una mica més de feina per al municipi, sobretot si vol fer un acompanyament d’aquest procés de constitució d’una entitat a les persones que la inicien, però també ajuda a fer palesa la voluntat de l’ajuntament de regular adequadament la situació alhora que dóna sortida a una demanda ciutadana de gran valor per a la comunitat.

 • En tot cas, el desplegament del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat i la resta d’informació que conté l’apartat El voluntariat a Catalunya, us poden ajudar a veure quin és el marc d’acció del voluntariat i quina és la proposta d’actuació per a la resta dels agents socials amb els quals conviu.

  Aquesta proposta dóna pistes per al desenvolupament d’estructures de suport i promoció del voluntariat des dels ajuntaments, sobretot recomanables per als municipis grans que han fet una aposta clara per la promoció de la participació.

   

  ► Tornar


  Els departaments de la Generalitat

  Entre les tasques principals dels departaments hi ha el desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència. En el cas del voluntariat el fet és que, malgrat que la competència recau en el Departament de Treball, Afers Socials i Família, pot estar present -i de fet ho està- en gairebé tots els departaments, d’una manera o una altra.

  De fet alguns departaments tenen regulacions en termes de voluntariat derivades de les seves necessitats estructurals en el moment en què van sorgir. Les més destacades són dels de voluntaris forestals, voluntaris de protecció civil i bombers voluntaris.

  Una altra realitat és la dels departaments que, per a l’exercici de la seves competències, bona part de la feina que fan es du a terme en centres (hospitals, centres penitenciaris, centres sociosanitaris, residències, etc.). En aquest cas, atès que l’actuació és bàsicament social i que aquest àmbit de voluntariat està abastament reconegut, el que bàsicament han fet els departaments corresponents ha estat articular reglaments, circulars, protocols i acords de col·laboració que, adreçats tant als treballadors públics que treballen en l’àmbit concret com a les entitats de voluntariat i als voluntaris, han consensuat les qüestions que han de garantir un correcte desenvolupament del servei entre tots els agents que hi intervenen i respectant els límits de la seves atribucions respectives.

  Si voleu més informació sobre polítiques departamentals de voluntariat, com s’estructuren i com es desenvolupen i quines actuacions duen a terme, podeu fer clic aquí.

  ► Tornar

  Els centres educatius

  En el cas dels centres educatius la realitat diferencia dos grans blocs: d’una banda els centres d’ensenyament primari, secundari i batxillerat, i de l’altra, les universitats.

  En el primer cas l’aproximació al tema del voluntariat s’esdevé per dos motius molt diferents.

  D’una banda, la necessitat de trobar voluntaris que facin reforç a necessitats socials i comunitàries d’atenció a la comunitat escolar que van més enllà de les competències establertes per als centres educatius.

  De l’altra, la necessitat de treballar amb els alumnes els valors clau de l’acció voluntària: participació, solidaritat i compromís, a la vegada que amb els més grans, també guanya pes el treball en equip, la presa de decisions, la planificació i la generació de nous aprenentatges.

  En el primer cas el que és més recomanable és mirar de tirar endavant un projecte de voluntariat vinculat a l’AMPA de l’escola i/o segons el tipus de necessitat, a una entitat propera (per localització o per coneixement temàtic) a la realitat que es vol atendre. En qualsevol d’aquestes dues opcions, cal que l’AMPA vetlli perquè es respecti la carta de drets i deures del voluntari [PDF, 45,4 KB.] a fi d’evitar possibles conflictes i malentesos.

  En el segon cas, les alternatives són múltiples i depenen en bona part del tractament curricular que hi vulgui donar el centre i de les accions i àmbits educatius en els quals el vulgui inscriure.

  Una de les opcions interessants a tenir en compte per la seva proposta integral és la del treball del voluntariat a partir del mètode de l’aprenentatge servei , que vincula aprenentatges de continguts i d’habilitats amb l’exercici de l’activitat programada, amb la qual cosa l’alumnat té l’oportunitat de conèixer tot el procés i “tastar” la participació social i comunitària a una edat primerenca.

  L’altra alternativa pot ser organitzar un espai de coneixement d’entitats, exposicions i conferències, així com campanyes de solidaritat des de l’escola, amb la col·laboració d’entitats que fan tasques de sensibilització educativa o que tenen línies d’actuació escolar i materials educatius editats per aproximar la solidaritat als infants, adolescents i joves.

  Si voleu conèixer quines són les activitats i campanyes que duen a terme les entitats i contactar-hi, podeu seguir l’actualitat al portal xarxanet.org

  ► Tornar

  Contacte

  Per donar resposta a totes aquestes realitats, i atendre les consultes concretes que sobre el vostre cas ens vulgueu adreçar, des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat ens posem a la vostra disposició a través de l’adreça electrònica: public@voluntariat.org

  ► Tornar

Tornar