Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament

Serveis d’acompanyament

Text/HTML

El servei d’acompanyament té com a finalitat orientar a les entitats en la millora de la seva gestió i que les seves accions tinguin un major impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA (planificar que es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre-ho, comprovar els resultats i actuar corregint el pla o manera de fer).

Característiques dels serveis:

  • Els acompanyaments consten d’un mínim de 2 sessions de treball i un màxim de 5 en funció del tipus del servei sol·licitat.
  • Cada sessió té una durada de 2 hores.
  • Les sessions són presencials a la seu de l’entitat que presta el servei (Barcelona) o a través d’Skype (en funció de les necessitats de cada entitat). També hi ha la possibilitat de fer algunes sessions a la seu de l’entitat, d’acord amb les necessitats de cada entitat.
  • Per accedir a l’acompanyament, les entitats emplenaran un breu formulari.
  • Les entitats s'han de comprometre per escrit, a desenvolupar les accions i el calendari de treball consensuat.

El servei d'acompanyament el realitza una entitat que ha estat adjudicatària d’un contracte a través d’un concurs públic promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

El servei el duu a terme:

Tornar