Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per a la millora de la captació de fons

Suport per a la millora de la captació de fons

Text/HTML

Voleu millorar la captació de recursos de la vostra entitat? Us ajudem a redefinir l’estratègia a seguir per garantir la realització de les vostres activitats o posar-ne en marxa de noves.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en el desenvolupament i implementació del pla de captació de fons per tal de garantir la sostenibilitat econòmica de l’organització.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

  • Diagnosis organitzativa.
  • Anàlisi dels punts forts i febles envers la captació de fons.
  • Establiment de les accions i canals per a la captació de fons.
  • Desenvolupament del pla de captació de fons.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
Tornar