Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per a la millora de les competències de l’equip

Suport per a la millora de les competències de l’equip

Text/HTML

Voleu enfortir les capacitats de les persones que integren la vostra entitat? Us ajudem a millorar les capacitats i definir el pla formatiu.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en la definició de les competències dels equips i posar en marxa accions per a la seva capacitació, promovent la millora continua en tots els àmbits de l'organització.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

  • Diagnosis organitzativa.
  • Detecció de les necessitats formatives de l’equip.
  • Establiment de les accions i activitats a desenvolupar.
  • Elaboració de programes i accions formatives concretes.
  • Desenvolupament del pla de formació de l’entitat.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
Tornar