Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per a la millora de la comunicació

Suport per a la millora de la comunicació

Text/HTML

Voleu millorar la visibilització de la vostra entitat i de les accions que porteu a terme? Us ajudem a redefinir l'estratègia a seguir i els canals a utilitzar per tal de millorar la comunicació externa.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en el desenvolupament i implementació del pla de comunicació per tal de millorar la visibilització, sensibilitzar la ciutadania i incrementar la base social.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

  • Diagnosis organitzativa.
  • Definició del mapa de públics.
  • Definició de l'estratègia comunicativa i dels canals de comunicació.
  • Desenvolupament del pla de comunicació.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
Tornar