Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per a la millora de la gestió del voluntariat

Suport per a la millora de la gestió del voluntariat

Text/HTML

Sou una entitat de voluntariat i voleu aprofitar tot el potencial d’aquestes persones?
Us ajudem a definir l'estratègia de l'entitat pel que fa a la gestió i coordinació del voluntariat.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats i recolzar-les en la definició de la raó de ser del voluntariat en el si d'aquestes, així com en el desenvolupament i implementació d'accions que millorin la implicació i alineació d'aquestes persones amb l'organització.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

  • Diagnosis organitzativa.
  • Definició de la raó de ser del voluntariat a l’entitat.
  • Establiment del perfil i tasques.
  • Concreció del cicle de gestió.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Desenvolupament del projecte de voluntariat de l’entitat.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiments d’un itinerari formatiu.
Tornar