Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per a la millora dels projectes d’intervenció

Suport per a la millora dels projectes d’intervenció

Text/HTML

Voleu millorar les activitats i projectes de la vostra entitat? Us ajudem a redefinir les accions de la vostra entitat i a desenvolupar-ne de noves d’una forma viable i sostenible.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats i recolzar-les en la definició, desenvolupament i avaluació de les activitats i projectes de l’organització.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

  • Detecció i justificació de les necessitats de forma objectiva.
  • Definició dels objectius, activitats, metodologia i pla de treball.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
Tornar