Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament » Serveis d’acompanyament » Suport per la sostenibilitat de l’entitat

Suport per la sostenibilitat de l’entitat

Text/HTML

La vostra entitat es troba en un moment complicat i delicat i voleu suport per poder mantenir les activitats? Us ajudem a detectar els punts crítics i posar en marxa accions per garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’organització.

Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en la posada en marxa d’accions que permetin revertir la situació i que la iniciativa esdevingui viable i sostenible en el temps.

Continguts que es treballen en aquests acompanyaments:

 • Diagnosis organitzativa sobre:
  • Estratègia organitzativa (missió, visió i valors, planificació i organització de l’entitat).
  • Persones (òrgans de govern, equip de treball, base social, funcions i comunicació interna).
  • Desenvolupament de l’activitat (activitats, recursos, seguiment i avaluació).
  • Gestió i sostenibilitat (obligacions jurídiques i fiscals, captació de fons, difusió externa i treball en xarxa).
  • Definició del pla de treball (accions a desenvolupar i calendari)
 • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
 • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
Tornar