Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Serveis d’assessorament i acompanyament

Serveis d’assessorament i acompanyament

Serveis d’assessorament a les entitats

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) un conjunt de serveis d'assessorament i acompanyament per tal que aquestes disposin d'eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Aquests serveis són duts per entitats especialitzades del mateix sector associatiu, són gratuïts, eficients i de qualitat, i posen a disposició de les entitats dos tipus de suport:
  • Serveis d’assessorament: les entitats poden realitzar les seves consultes puntals per resoldre qüestions vinculades a aspectes jurídics, econòmics, comptables, informàtics, tecnològics o qualsevol altre qüestió relacionada amb la gestió i el funcionament de l'entitat en el seu dia a dia. Les consultes es fan mitjançant un formulari en línia (ASSESSORA’T) que permet concretar la pregunta per àmbits.
  • Serveis d'acompanyament: les entitats podran rebre suport i acompanyament en la gestió del voluntariat, la millora de la participació interna, la comunicació de l'entitat, la captació de fons, la planificació estratègica, la millora de les competències dels equips i la millora dels projectes d'intervenció. Les sol·licituds d’acompanyament es fan mitjançant un formulari en línia (ASSESSORA’T), i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària valorarà la idoneïtat de prestar aquest servei.


Tornar