Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Suport i serveis » Xarxanet.org

Xarxanet.org

Xarxanet.org

Què és xarxanet.org?

Xarxanet.org és la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, un portal d’Internet en llengua catalana posat en marxa el 2003. Aquest portal és impulsat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i les entitats en són les veritables protagonistes.

► Tornar

Què ofereix xarxanet.org? 

La finalitat principal de xarxanet.org és difondre, comunicar i connectar el sector de l’associacionisme i el voluntariat. Això permet, alhora, enfortir les entitats i millorar la tasca dels voluntaris per reforçar un sector que permet la transformació i la millora de la nostra societat.

Per aconseguir aquesta finalitat, el projecte xarxanet.org té diversos objectius:
  • Difondre al conjunt de la societat les activitats de les entitats catalanes de tots els sectors associatius (social, ambiental, cultural, comunitari i internacional). 
  • Ser un punt de trobada i generació de xarxa entre associacions i voluntaris, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials. 
  • Facilitar l’accés a informacions (notícies, actes, cursos, recursos, llibres de referència i finançaments)
  • Generar opinió i reflexionar i debatre al voltant de l’associacionisme, el voluntariat i el tercer sector (bloc.xarxanet.org)
  • Millorar els projectes de les entitats, els serveis d'assessorament  per a entitats en relació amb el sector associatiu i de voluntariat en matèria jurídica, econòmica i comptable, de projectes, formació i tecnologia , i donar-los suport.
  • Ser un espai web 2.0 per a les entitats: blocs.xarxanet.org
  • Estar al dia de les actuacions, les informacions i l'actualitat de l'àmbit associatiu i de voluntariat mitjançant els  butlletins de xarxanet  i la sindicació RSS.
Per poder participar i publicar continguts ho podeu fer de les maneres següents:
  • Difondre continguts a xarxanet.org: publiqueu la vostra activitat a l'agenda de xarxanet.org o bé envieu un correu electrònic a info@xarxanet.org.
  • Fer-se entitat col·laboradora: publiqueu esdeveniments d'agenda i notícies en qualsevol portal de xarxanet.org.

► Tornar

Qui gestiona xarxanet.org?

Xarxanet.org està impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració d’entitats referents del sector de l’associacionisme i el voluntariat.

► Tornar

Història del portal

Juliol de 2003

Neix la xarxa associativa i del voluntariat, xarxanet.org. El portal web és un dels primers dirigits al sector de l’associacionisme i el voluntariat. Va ser impulsat pel Departament de Benestar i Família.

Imatge inici web xarxanet.org any 2003

Desembre de 2008

El portal fa un canvi de disseny gràfic i d’orientació. Es pretén millorar l’accessibilitat, la usabilitat i l’estructuració de la informació. S’inicia un canvi progressiu amb l’objectiu d’incorporar les xarxes socials i les eines 2.0 al portal (inici de Facebook i Twiter de xarxanet.org).

Imatge inici web xarxanet.org any 2008

Octubre de 2009

El portal fa un canvi de plataforma i de disseny. Es garanteix un alt nivell d’accessibilitat, es millora la usabilitat i es reorienta el web cap a les eines web 2.0 per fer possible la interacció i la participació de l’usuari. Es reorganitzen la informació i els serveis amb una lògica dirigida al públic.

Imatge inici web xarxanet.org any 2009

Octubre de 2011


Juliol de 2013

 

 

 ► Tornar

Tornar