Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
El voluntariat a Catalunya » Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat

Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat

Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat


Què és el PNAV i què pretèn?

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV)  és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu (representat en el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya), per respondre als reptes que s’han definit com a prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, en un període determinat.

Com a estratègia nacional amb implicació del Govern, i per fer notori el seu reconeixement, el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s'ha d'aprovar per mitjà d'un acord de govern.

► Tornar

Com s'estructura?

Cada pla varia en funció de les necessitats a les quals es vol donar resposta en cada període, i per això la seva estructura no està predeterminada. Ara bé, normalment es dota, d'una banda, d’unes línies estratègiques, objectius i mesures comuns i, d’altra banda, d’actuacions concretes per desenvolupar o previstes per cada un dels agents per aconseguir avançar en la direcció que prevegi el pla.

► Tornar

Qui el du a terme?

 La idea de partida és que el duguin a terme els agents que estan relacionats amb el que planteja l’estratègia i que s’hi vulguin implicar, si bé principalment les entitats i el propi Govern de la Generalitat que Catalunya són els dos agents que poden abordar i dur a terme bona part de les mesures plantejades.  

  ► Tornar

  Com és el PNAV 2014-2015?

    El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 s’ha estructurat de la manera següent:

  • 2 blocs estratègics:

  1.    La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu.

  2.    L’estratègia permanent de voluntariat .

   • 8 objectius (4 per a cada bloc).

  •16 mesures ( 6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc).

   Podeu consultar el contingut sencer del Pla a l'enllaç PNAV 2014-2015

  ► Tornar

  Tornar